• фінансова реструктуризація;
  • надання послуг з факторингу;
  • надання позик;
  • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
  • надання поручительств;
  • надання гарантій;
  • надання послуг з переказу коштів;
  • надання послуз з фінансового лізингу;
  • залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.